Movies and music are shared under 
CC 3.0  SA / BY  NA  license
HD SCHAKELAAR
^
Music : Tribeofnoise.com, Youtube library,
            of bronvermelding in de film
INHOUDSTABEL

WAT ALS  ?   men op deze wijze doorgaat met het aanleggen  van riolen in Zoersel ...

dan staat er binnen enkele jaren geen énkele boom meer naast de weg ,
en leven we allemaal in dezelfde  steriele  lanen  straten met een macadammeke  en enkele bonestaken ernaast .

Wat je ziet zijn telkens dezelfde locaties vóór en na het omhakken van alle laanbomen .
Azalealaan , Kleine Wandelweg en de Wandelweg ( uit 2 hoeken ) .
Foto's of film van het "afgewerkte" project volgen nog , maar dat kan nog wel  wat duren.
Foto's Google Streetview 2009